หนังสือเสียงคืออะไร

คือ สื่อที่บันทึกจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่นามาอ่าน และ บันทึกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ

หัวใจของการเล่าเรื่อง ไม่ใช่เพียงแต่คอนเทนต์ที่ดี

เราได้คัดสรรเนื้อหาคอนเทนต์มาทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อความสะดวกแก่การเข้าถึงคอนเทนต์ของเรา
พร้อมทั้งการถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงที่ต้องการอยากสื่ออย่างแท้จริง
จักกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
Jakkrit Saksuwan
habitcoach

หัวข้อเรื่อง

รู้นิสัยอ่านใจคน

โปรแกรมจิต สร้างนิสัยดี 21 วัน

ติดต่อเรา

  • 1529 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/1 ถนนศรีวรา พลับพลา วังทองหลาง Bangkok 10310
  • anusorn@wishwoninfo.com
  • (66) 99-564-5914