เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรของผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในแต่ระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ระดับผู้บริหารองค์กร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมากที่สุด โดยการเรียนรู้จากปัญหาในปัจจุบัน เป้าหมายที่ทางองค์กรอยากให้เป็น ทางเราจะนำ 2 อย่างนี้มาศึกษาในรายละเอียด เพื่อวิเคราะห์ จากนั้นออกแบบแนวทาง หลักการ ขั้นตอนการฝึกอบรม การประเมินผลอย่างเป็นระบบ

Photo Gallery

บริการของเรา

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar

ข่าวประชาสัมพันธ์

About us

สถาบันออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม แคป วิชั่น

เรา คือผู้ให้บริการด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ระดับเวิด์ลคลาส ให้บริการออกแบบโปรแกรมด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งระบบ ออฟไลน์ ออนไลน์ และ แฟรนไชส์ ภายใต้ CAP Model (Confidence/Action/Proactive) โดยการใช้โปรแกรม Habit Scan ซึ่งเป็นโซลูชันที่สามารถวิเคราะห์สมรรถนะการทำงาน แรงจูงใจ รวมไปถึงการสร้าง ความสำเร็จขององค์กร ให้แก่ โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ภาคเอกชน และ ภาครัฐ เป็นต้น เพื่อออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ แบบครบวงจร ทั้งทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม การบริการสังคม ให้สอดคล้องกับ การตลาดยุค 3.0 ผสมผสานกับจุดแข็งขององค์กร คือ เทคโนโลยี, ไอที, มีเดีย เทรนนิ่ง, กราฟฟิคดีไซน์ เป็นต้น เป็นศูนย์รวมวิทยากรที่มีความหลากหลาย ครบครันมากที่สุด ทั้งการผลิตวิทยากรรุ่นใหม่ภายใต้ "ทฤษฎี CAP Model" (หลักการ 5 อย่าง คือ ปรัชญา,จิตวิทยา,ศิลปะ,วิธีการ,กระบวนการ) และ สร้างเครือข่ายด้านการฝึกอบรมร่วมกับวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ การใช้งานภาษาอังกฤษ, NLP Program, การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์, จิตใต้สำนึกกับความสำเร็จ เป็นต้น

OUR TEAM

ผู้บริหาร ทีมงาน วิทยากรสถาบันฯ ที่เข้าใจศาสตร์ ศิลป์ จิตวิทยา ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม พร้อมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการสร้างระบบฝึกอบรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับบุคคล องค์กรอย่างสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของทางสถาบัน 4 ประการ คือ สร้างภาวะความเป็นผู้นำ สร้างทีมงานแกร่ง สร้างความสำเร็จในอาชีพ และ สร้างนิสัยมั่งคั่งหยั่งลึกระดับจิตใต้สำนึก

อนุสรณ์ หนองนา (ครูเด่น)

CO-Founder, CEO TheCapvision
นักฝึกอบรมมืออาชีพ นักการศึกษาศตวรรษที่ 21 นักออกแบบระบบฝึกอบรมอย่างครบวงจร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

ปาณท รัตนวงศ์แข (อ.เตย)

รองผู้อำนวยการสถาบัน
นักพูดเพื่อเด็กและเยาวชน นักเรียนทุนพระราชทานปี พ.ศ.2539 ครีเอทีพประจำสถาบัน และ วิทยากรด้านออกแบบสื่อฝึกอบรมอย่างสร้างสรรค์

วีราพัชร์ ธนากุลวรรักษ์ (ไอเฟล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยากร เชี่ยวชาญด้านการนำกิจกรรม สันทนาการ ผสมผสาน Talk show ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น เล่นสนุก ด้วยฉายา “เปลี่ยนเรื่องเล่า ให้เร้าใจ”

วัลลภ ชูชาติ (แชมป์)

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ วีดีโอ ระบบคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อกราฟฟิกดีไซน์และ ผู้พัฒนาโปรแกรมทดสอบ Habit Scan โปรแกรมทดสอบเชิงจิตวิทยา

จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ (โค้ชต้นปาล์ม)

Habit Coach
วิทยากรผู้ออกแบบและคิดค้น โปรแกรมทดสอบเชิงจิตวิทยา Habit Scan เป็นโค้ชฝึกอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการพัฒนานิสัยสู่ความสำเร็จในอาชีพทุกระดับ ลึกสุดถึงระดับจิตใต้สำนึก

จิณณ์วรา ถิ่นทวี (อ.อร)

TV & Media Coach
#ประสบการณ์ *ผู้สื่อข่าวภาคสนาม สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV กระทรวงศึกษาธิการ *นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เอฟเอ็ม 92 เอเอ็ม 1161 *ผู้สื่อข่าววิทยุ สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ #ปัจจุบัน *อาจารย์(พิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา *อาจารย์(พิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศสื่อดิจิทัล

ธีรนุช กมลเดช (อ.ออย)

Start Up – Business Coach
วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างภาวะผู้นำ การเริ่มต้นทำธุรกิจ Start up และการทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ

บัณฑิต ชูบุญทรัพย์ (อ.อั๋น)

Online Marketing Coach
วิทยากรสอนการทำธุรกิจออนไลน์ เทคนิคการเขียนเว็บไซต์ การทำ E-Book และการทำการตลาดผ่านโซเซี่ยลมีเดีย #ประสบการณ์บรรยาย *การใช้ระบบ E-Learning สำหรับสถาบันราชภัฎทั่วประเทศ *การใช้งาน Photoshop สำหรับงานขายออนไลน์ *การออกแบบ Sale page สำหรับการขายสินค้า *การถ่ายภาพและตกแต่งภาพอย่างไรให้ขายได้ ปัง ปัง *การทำ Ebook บุกตลาดโลก *การใช้ Microsoft Office : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Testimonials

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมอบรมกับทางสถาบันฯ

Latest news

HabitCoach โค้ชนิสัย อ่านใจคน

Read full article

ปั้นเด็กไทยให้เป็นวิทยากร

Read full article

Public Speaking & Presentation Skills

Read full article