ฟัง Audio Book
ฟรี ทุกวัน ที่นี่

รับฟังเนื้อหาสุดพิเศษฟรีทุกวัน!!! จิตวิทยาการพูด การแสดง บุคลิกภาพ การอ่านใจคน มนุษย์สัมพันธ์ พลังจิตใต้สำนึก ผู้นำ เป็นต้น จากอาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่นี่ The CAP Vision สร้างคนให้เป็นยอดคนในเวทีโลก