ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรมไทย ตาสองมองออกไป ยังโลกใหม่มโหฬาร หูสองว่องสดับ ส่วนดีรับปรับกิจการ มือสองต้องทำงาน รวมทั้งด้านการวิจัย
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล
ครูผู้เป็นต้นแบบของการสร้างคนให้เป็นยอดคน

ขั้นตอนการเข้ารับการอบรมโครงการคูปองครู สพฐ.2560

สำรองที่นั่งคูปองครู 2561

รับฟรีสื่อการสอน VDO Media, Audio book และ E-Book จากทางสถาบันแคป วิชั่น

รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาครู ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

รหัส 60009086 หลักสูตร ศิลปะการสอนให้เด็กเก่งดีมีความสุข

ออกแบบการสอนให้สนุก สร้างแรงจูงใจในการเรียน มีศิลปะการจัดการพฤติกรรมเด็กหลังห้องให้เป็นผู้นำ

รหัส 60991766, 60409002 หลักสูตร ค้นพบพรสวรรค์ปั้นอาชีพในฝัน

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ตัวตนแบบบูรณาการ จาก 10 สาขาจิตวิทยาทั่วโลก ออกแบบเส้นทางการศึกษาต่อของนักเรียนได้

รหัส 60400003, 60991793, 60000014 หลักสูตร เปลี่ยนห้องเรียน เป็นเกมส์โชว์

การสอนให้สนุกด้วย 5 เทคนิค การจัดเกมส์โชว์ บริหารเนื้อหาการสอน เวลา อารมณ์ ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส 60009001, 60991748 หลักสูตร กระจกส่องนิสัย หยั่งรู้จิตใต้สำนึก

เข้าใจตัวตน 6 ระดับจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้ง ค้นพบพรสวรรค์ จุดแข็งตนเอง

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูประจำการ (คูปองครู)

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ

สนับสนุนการจัดอบรมโดย