หลักสูตรปัจจุบัน

The Power of Effective Communication

“เสกคำพูดให้ชีวิตมหัศจรรย์ สร้างบริบทใหม่ให้ชีวิตยอดเยี่ยม”

“สร้างพลังความเชื่อมั่นในหการนำเสนอชนะใจทุกเวที”

“ศิลปะการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์”

 

3,500 Baht