386128

โครงการคูปองพัฒนาครู 2560

หลักสูตรพัฒนาครู รับรองโดย สถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ

presentation

Public course

คอร์สอบรมสัมมนาแบบสาธารณะ

presentation-1

In-house training

การอบรมในองค์กร