อนุสรณ์ หนองนา (ครูเด่น)

CEO, Co-Founder The CAP Vision Institute

ประสบการณ์ทำงาน

Teach Studio NYC

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2013 - 2015

ประสบการณ์บรรยาย

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2010 - 2013

ตำแหน่งปัจจุบัน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

About Me

นักฝึกอบรมมืออาชีพ ประสบการณ์ในด้านฝึกอบรมกว่า 10 ปี

นักออกแบบระบบฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ

เชี่ยวชาญการสร้างพลังใจในการพูดทุกรูปแบบ พิธีกร

วิทยากร โค้ช ภาวะผู้นำ โน้มน้าวจูงใจ การขาย การดูแลทีมงาน

การสร้างสัมพันธ์ ฯลฯ และสร้างทีมฝึกอบรมแบบครบวงจร

ด้วยทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ CAP Theory 

พลังศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดอยู่ในตัวท่าน

ค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยตัวท่านเอง”

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

HABITscan Test

HabitTest-Den
ลักษณะของนิสัยประจำตัว
PERFORMER 1 (High) 70%

ค่านิยม

มีความสามารถ ผลงาน ประสิทธิภาพ

แรงจูงใจ

ใฝ่ภาพลักษณ์ ต้องการการยอมรับ

Strengthsfinder

Executing (เก่งงาน)
Arranger (นักจัดการ)
Belief (ผู้มีความเชื่อ)
Influencing (เก่งสร้างบรรยากาศ)
Maximizer (ผู้สรรหาความเป็นเลิศ)
Communication (นักสื่อสาร)
Relationship (เก่งคน)
Connectedness (ผู้เห็นความเชื่อมโยง)
Includer (ผู้ไม่ทอดทิ้ง)
Relator (ผู้สร้างสัมพันธ์)
Empathy (ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ)
Strategic Thinking (เก่งคิด)
Futuristic (ผู้มองอนาคต)
Strategic (นักกลยุทธ์)

Contact

อาจารย์อนุสรณ์ หนองนา

(+66) 99-5645914
dencapvision@gmail.com

Testimonial

คลาสการพูดครูเด่น

ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม

ผลงานด้านการสอน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเยาวชน