อนุสรณ์ หนองนา (ครูเด่น)

CEO, Co-Founder The CAP Vision Institute

About Me

นักฝึกอบรมมืออาชีพ ประสบการณ์ในด้านฝึกอบรมกว่า 10 ปี

นักออกแบบระบบฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ

เชี่ยวชาญการสร้างพลังใจในการพูดทุกรูปแบบ พิธีกร

วิทยากร โค้ช ภาวะผู้นำ โน้มน้าวจูงใจ การขาย การดูแลทีมงาน

การสร้างสัมพันธ์ ฯลฯ และสร้างทีมฝึกอบรมแบบครบวงจร

ด้วยทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ CAP Theory 

พลังศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดอยู่ในตัวท่าน

ค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยตัวท่านเอง”

ตัวอย่างเนื้อหารการบรรยาย

หลักสูตร 7 พีระมิดการพูด (ปรับพื้นฐานการพูด)

หนังสือเสียง ตอน การพูดสำหรับหัวหน้างาน

Testimonial

คลาสการพูดครูเด่น