บุคลากรสถาบัน The Capvision

คณะที่ปรึกษา

คณะผู้บริหาร

อนุสรณ์ หนองนา CAP.T

ผู้อำนวยการสถาบัน

Tel.099-564-5914

Email : anusorn@wishwoninfo.com

ปาณท รัตนวงศ์แข

รองผู้อำนวยการสถาบัน

Tel.080-462-6999

Email: Panot.r@hotmail.com

จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ C.Ht

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

Tel.061-963-9398

Email. j.jakkrit444@gmail.com

ณัฐวดี บุญยิ่งยง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Tel.083-928-6776

Email : nattawadee.nam@gmail.com

ชลธิชา ดีเกิด

ผู้จัดการสถาบัน

Tel.088-162-8224

Email: numaycholticha@gmail.com

สุพรพิมล ปานสุวรรณ

เลขานุการสถาบัน

Tel.087-891-7539

Email. Supornpimon1992@gmail.com

คณะทีมงาน

วีราพัชร์ ธนากุลวรรักษ์

Activity Design

Tel.086-468-9651

Email : ifel.veerapat@gmail.com

วัลลภ ชูชาติ

IT Master

Tel.080-552-6963

Email: champzza0o0@gmail.com

ปวีณา นาเฮือง

TV And Media

Tel.080-163-2070

Email. aen.pavena.aem@gmail.com

อลงกรณ์ ทองพั้ว

Graphic Design

Tel.099-805-6684

Email : mylife5551@hotmail.com

เอนก ธนานุยุพงศ์

Customer Relationship Management

Tel.094-119-4532

Email: S5402032620062@email.kmutnb.ac.th

สมชาย สร้อยสุวรรณ์

Online Marketing

Tel.063-569-1598

Email. somchai.soisuwan@gmail.com

ไปรยา ชมพูชัย

Marketing Support

Tel.062-638-9296

Email : Happypraiya2222@gmail.com

วรชัย โชติลักษณ์สุข

IT-Supporter

Tel.086-338-9921

Email: worrachai20@gmail.com

ศรัณญู ยาไชยบุญเรือง

CRM-Supporter

Tel.098-492-6534

Email. saranyunew2541@gmail.com

ติดต่อเรา

Working hours

ทุกวัน :8:00-18:30 Hrs
(โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชม.)

ติดต่อเราได้ที่

1529 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/1 ถนนศรีวรา
พลับพลา วังทองหลาง Bangkok 10310
Phone: 099-564-5914
Email: Anusorn@wishwoninfo.com