เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันส่งเสริมภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพบุคลากร [CAP Vision Acadey] เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ภายใต้ทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นระบบ เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก เข้าใจง่าย เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ประวัติความเป็นมา

จากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยมาตรฐานการให้บริการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ ด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในเชิงบวก

ผู้บริหารและทีมงาน

แนะนำที่ปรึกษา ทีมผู้บริหาร บุคลากร และ ฝ่ายสนับสนุนต่างๆของสถาบัน

ทำเนียบวิทยากร

แนะนำประวัติ ความเชี่ยวชาญในการบรรยายและประสบการณ์ ผลงานของวิทยากรประจำสถาบัน

ผลงานสถาบัน

บางส่วนของบรรยากาศการจัดฝึกอบรม การจัดค่ายสัมมนา และรูปแบบการจัดงานของสถาบัน

ติดต่อสถาบัน

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสดูแลท่าน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่าน